Inicio

Nos últimos anos foi cobrando importancia unha tecnoloxía chamada Radio Definida por Software (SDR). Unha SDR é unha radio na que todas ou parte das funcións da capa física está definidas por software, conferíndolle unha gran flexibilidade. O incremento da potencia dos procesadores e FPGAs, a redución do seu prezo e consumo e a aparición de diversos circuítos integrados transceptores de RF fixo posible que esta tecnoloxía medrase nos últimos anos estendéndose dende o ámbito militar e a investigación ata sistemas comerciais e de afeccionados.

foto_cabeceira_fbk_recortada
LimeSDR Mini

Igual que nun smartphone as apps poden dotalo de novas funcionalidades, unha mesma plataforma SDR ofrece a flexibilidade necesaria para servir diversas aplicacións, convertendo un mesmo hardware na radio que o usuario precisa en cada momento. Este feito, xunto coa recente aparición de placas SDR de baixo custo (algunha incluso menos de 150 €), fan pensar que se aveciña un futuro interesante no que a innovación en radio é máis accesible ca nunca.

Un grupo de enxeñeiros dos centros atlanTTic e CINAE e socios de A Industriosa realizamos a solicitude dun proxecto de divulgación de SDR á Xunta de Galicia que foi subvencionada dentro do programa Iniciativa Xove. Este proxecto permitirá dar a coñecer esta tecnoloxía a estudantes de enxeñaría e outros interesados, realizando uns obradoiros de introdución á SDR e unha charla divulgativa. O obxectivo último é fomentar a creación dunha comunidade de persoas que se manteña no tempo aprendendo de xeito colaborativo e realizando proxectos en común usando esta tecnoloxía.